چیلر چیست ؟

نقشه عملکرد چیلر

نقشه عملکرد چیلر

خورشيد را مي توان مادر تمام انرژي هاي قابل دسترسي روي زمين دانست. ميزان انرژي دريافتي زمين از خورشيد 1/5 كيلو وات ساعت در سال ويعني بيش از 16000 برابر كل مصرف انرژي سالانه جهان و بيش از 400 × برابر 1017 برابر كل ذخاير نفت، گاز، زغال سنگ و اورانيوم دنياست[ 9]. تابش خورشيد از خط استوا (صفر درجه) تا حدود 40 درجه عرض جغرافيايي شمالي و جنوبي بالاترين ميزان را نسبت به ساير نقاط كره ي زمين دارد. از اين ديدگاه با توجه به قرار گيري ايران در ميان عرض 35 تا 40 درجه شمالي، همچنين با زاويه ي مناسبي كه تابش خورشيد با سطح كشور دارد، [ استفاده از انرژي خورشيد به عنوان يك منبع پاك انرژي مورد توجه قرار مي گيرد. بر اساس مطالعات انجام شده[ 10 3 كيلووات ساعت بر متر مربع در سطح افقي / 2 تا 8 / سواحل درياي خزر كم تابش ترين منطقه ي ايران است كه روزانه 8 4 كيلووات ساعت بر متر / 3 تا 5 / انرژي دريافت مي كند. منطقه آذربايجان، خوزستان و خراسان شمالي تابشي برابر با 8 5 كيلووات ساعت بر متر / 4 تا 2 / مربع را دريافت مي كنند. مناطق مركزي با بيشترين مساحت به طور متوسط روزانه 5 5 كيلووات ساعت بر متر مربع بالاترين ميزان تابش / 5 تا 4 / مربع را دريافت مي كنند و استان فارس و كرمان با دريافت 2 خورشيدي را دارند. از دلايل عمده استفاده از سوخت هاي فسيلي نسبت به انرژي هاي تجديدپذير در ايران هزينه دسترسي آسان به اين سوخت ها و قيمت هاي بسيار پايين آنها به دليل يارانه هاي دولتي است. بعلاوه هزينه مورد نياز براي انرژي هاي نو با سطح درآمد عامه مردم همخواني ندارد. به عنوان نمونه براي بدست آوردن 1 كيلووات ساعت انرژي از نيروگاه حرارتي خورشيدي، بطور ميانگين 5600 دلار هزينه اوليه نياز است، كه اين رقم چيزي در حدود 11 برابر هزينه اوليه براي .[ استحصال اين مقدار انرژي از نيروگاه با سوخت فسيلي است. فرانسوي اختراع شد و در آمريكا به ثبت (Ferdinand Carre) اولين چيلر جذبي در سال 1860 توسط فرديناند كاره رسيد. اساس كار دستگاه تبريد جذبي بر اين اصل استوار است كه مي توان بخار سيال (مبرد) را در مايعي جذب كرد. هرچه دماي اين مايع كمتر باشد، ميزان جذب بخار در آن بيشتر است. با افزايش دماي محلول مي توان بخار جذب شده 70 و 105 ، را دفع كرد[ 12 ]. اولين چيلر جذبي خورشيدي در سال 1977 توسط شركت يازاكي ژاپن با ظرفيت هاي 35 كيلووات به بازار عرضه شد. ظرفيت 35 كيلووات آن در جهان بيشترين تقاضا را داشته است[ 13 ]. در اروپا نيز عرضه كنندگان چيلرهاي جذبي خورشيدي بيشتر از كشورهاي آلمان و اسپانيا مي باشند. بيشترين تقاضا در اين كشورها .[ 5 كيلووات است[ 14 - مربوط به ظرفيت هاي محدوده 10 در ساختمان ها معمولا از انرژي حرارتي خورشيد براي گرم كردن آب مصرفي ساختمان در آبگرمكن هاي خورشيدي و استفاده از آب گرم به منظور سرمايش ساختمان در چيلرهاي جذبي خورشيدي استفاده مي شود. براي به كار بردن انرژي خورشيد در سيستم هاي نام برده معمولا از سه نوع عمده ي جاذب هاي انرژي خورشيدي استفاده مي شود: اين كلكتورها مانند جعبه اي با پوشش شيشه اي تيره :(Flat Plate Collectors) -1 جمع كننده هاي صفحه تخت رنگ هستند كه انرژي خورشيد را جذب و از طريق لوله هاي فلزي به سيال جاذب انتقال مي دهند ودماي 40 درجه سانتي گراد بالا مي برند. از اين كلكتورها براي گرم كردن هواي محيط يا - سيال را تا محدوده ي 60 آب گرم خانگي استفاده مي شود. لوله هاي خلاء با توجه به ظاهر استوانه اي :(Vacuum Tube Collectors) -2 جمع كننده هاي لوله خلاء شكلشان، مي توانند نور خورشيد را از هر زاويه اي جذب كنند و به دليل خلاء ميان محفظه شيشه اي ، به عنوان يك عايق حرارتي مناسب با توجه به تيپ اين لوله ها، مي توانند دماي سيال را از 70 تا 110 درجه ي سانتي گراد افزايش دهند. كاربرد اصلي اين كلكتورها در سرمايش خورشيدي به وسيله ي چيلرهاي تك اثره و فرايندهاي حرارتي دما پايين است. در دو نوع با دهانه كوچك و بزرگ استفاده :(Parabolic Trough Collectors) -3 جمع كننده هاي سهموي خطي مي شوند. در نوع كوچك، آيينه ي سهمي گون با شعاعي در حدود 1 متر، نور خورشيد را روي سطح لوله اي 120 درجه ي - كه در كانون آيينه قرار گرفته است متمركز مي كند. دماي كاري در اين نوع به بازه ي 220 سانتي گراد محدود مي شود و در تامين گرمايش فرايندهاي صنعتي، چيلرهاي جذبي خورشيدي 2 و 3 اثره، آب گرمكن هاي تجاري و مولدهاي قدرت كوچك به كار مي رود. نمونه ي با دهانه بزرگ امكان افزايش دماي سيال را از 250 تا 450 درجه سانتي گراد دارا مي باشد و براي مولدهاي قدرت در مقياس صنعتي به كار مي .[ روند[ 15